Vedení kroužků


Vedoucí kroužků Tereza

Ahoj

jmenuji se Tereza a mým cílem je pro děti ve věku 8 až 12 let připravit hodiny plné akce, kdy se naučí aktivně ovládat počítač. Chci děti učit hravě novému tím, že nové sami vytváří a překážky bereme jako výzvu k řešení. Tímto způsobem si děti rozvíjejí schopnosti a dovednosti, které uplatní kdekoliv jinde v životě, nejenom v hodinách informatiky nebo matematiky.

Povedu děti tak, aby aktivně tvořily a nebyly jen pasivními konzumenty technologií. Naše kroužky zaměřené na programování, počítače a roboty přinášejí změnu: děti zde mají možnost aktivně vytvářet programy s obsahem, který je baví, dělají pokroky a to je na této práci oboustranně velice motivující.

Již přes 15 let se věnuji aktivně informačním technologiím, mám zkušeností z oblasti informatiky, vývoje programů a školení. Věnovala jsem se problematice bezpečnosti informačních systémů. Velmi si uvědomuji, že téma bezpečnosti je důležitou součástí světa počítačů, a proto ho zahrnuji i do obsahu kroužků pro děti.

Přijďte si to sami vyzkoušet!

Těším se na vás

Tereza